Trích nội dung: HÔM NAY: Lúc 14 giờ ngày 21/11/2018. Tại Ngân hàng chính sách xã hội huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh, HỌP CHI BỘ ” Kiểm điểm sự lãnh đạo của tập thể chi bộ và kiểm điểm đảng viên năm 2018″
TẠI SAO: – Mỗi khi có Clip về vi phạm giao thông, đánh trẻ mầm non đăng trên FACEBOOK thì báo chí, VTV rất khẩn cấp vào cuộc, các cơ quan chức năng xử lý nghiêm minh 100%?.
– Riêng Clip chống quan tham ăn cắp, được đăng nhan nhản trên FACEBOOK, Thì các cơ quan chức năng và báo chí làm ngơ?
GIÁ KỂ: Clip chống quan ăn cắp, cũng được quan tâm xử như clip vi phạm giao thông, thì đất nước ta giàu mạnh, dân Việt đỡ cơ cực, lầm than.
VÀ NĂM NÀO CŨNG HỌP, THÁNG NÀO CŨNG KIỂM ĐIỂM. CÀNG KIỂM ĐIỂM CHI BỘ CÀNG THỐI NÁT, ĐẢNG VIÊN CÀNG HƯ HỎNG kéo dài NHƯ Ở CHI BỘ NÀY !

Theo Facebook: Trịnh Viết Bảng