UBND phường 6, quận Tân Bình, Tp HCM đã có dấu hiệu thiếu trách nhiệm, vi phạm pháp luật trong công tác quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn.

Ngày 04/11/2006, lãnh đạo UBND Tp HCM đã chủ trì buổi đối thoại tiếp 137 công dân phường 6, quận Tân bình ( bà con vườn rau Lộc Hưng ) nhằm tìm giải pháp, giải quyết kiến nghị, khiếu nại của công dân.

Ngày 15/11/2006, UBND Tp HCM ban hành Thông báo số 14/ TB-TCD, về nội dung kết luận của Phó Chủ tịch UBND Tp HCM, lãnh đạo Tp HCM đã kết luận và chỉ đạo giải quyết nhiều vấn đề liên quan, tuy có những phần trong kết luận, cư dân vườn rau Lộc Hưng chưa tâm phục, nhưng cũng có rất nhiều ý kiến chỉ đạo đáng quan tâm, cụ thể :

“UBND Tp HCM xét thấy việc xác nhận quá trình sử dụng đất canh tác của các hộ dân là cần thiết, đó không chỉ là yêu cầu chính đáng của người dân để có cơ sở xem xét chính sách bồi thường khi thực hiện dự án, mà còn trách nhiệm của UBND phường 6, quận Tân bình phải thực hiện theo quy định của pháp luật để đảm bảo công tác quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn….

UBND Tp giao cho UBND quận Tân bình thành lập Hội đồng bồi thường, giải phóng mặt bằng để xây dựng phương án bồi thường, giao chính quyền địa phương hướng dẫn các hộ dân cử người đại diện tham gia Hội đồng bồi thường, hỗ trợ…….

Tôi, với tư cách là Luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bà con vườn rau Lộc Hưng, xin hỏi UBND phường 6, quận Tân bình, tại sao UBND phường 6 không thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND Tp HCM, không xác nhận quá trình sử dụng đất của cư dân đang sinh sống trong phường 6 ?

Việc không thực hiện chỉ đạo này, có vi phạm pháp luật không ?

Ai là người phải chịu trách nhiệm, trách nhiệm gì, chịu trách nhiệm đến đâu ?

Tôi xin hỏi UBND quận Tân bình, các ông đã thành lập Hội đồng bồi thường, giải phóng mặt bằng theo quy định của pháp luật và ý kiến chỉ đạo của UBND Tp HCM chưa ?

Nếu có, quyết định thành lập đâu, hãy công khai cho dân biết, nếu chưa thành lập, lý do vì sao chưa thành lập Hội đồng này,?

Ai là người phải chịu trách nhiệm về những thiếu sót nghiêm trọng này, trách nhiệm gì, mức độ nào?

Tại sao các ông là cơ quan hành chính cấp dưới, nhưng không thực hiện ý kiến chỉ đạo của cấp trên, là UBND Tp HCM, như vậy có phải là xem thường kỷ cương phép nước, xem thường luật pháp hiện hành ?

Chúng tôi, cư dân vườn rau Lộc Hưng, những người dân bị phá nhà, bị thiệt hại nặng nề về tài sản, vật chất lẫn tinh thần, và những luật sư hoạt động hành nghề theo quy định của pháp luật, cần một câu trả lời thỏa đáng từ những người có thẩm quyền liên quan đến vụ việc .!

Tiếng nhạc trầm buồn vang lên trong đêm đen của cuộc đời, XUÂN NÀY CON KHÔNG NHÀ.