Trong sai phạm của ông Đinh La Thăng và lãnh đạo PVN khi góp 100 tỷ đồng vào OceanBank, ông Phùng Đình Thực, lúc đó là Tổng giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) thoát được trách nhiệm nhờ tình huống khá hy hữu.

Ông Phùng Đình Thực, nguyên Tổng giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) vừa bị Cơ quan An ninh điều tra, Bộ Công an khởi tố để điều tra về những sai phạm trong quá trình chỉ đạo thực hiện dự án Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2.

Ông Phùng Đình Thực

Ông Phùng Đình Thực được Thủ tướng bổ nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc PVN từ tháng 7.2009 đến tháng 9.2011, Chủ tịch HĐQT (sau là Hội đồng thành viên – HĐTV) từ tháng 9.2011 đến tháng 5.2014.

Liên quan đến việc Hội đồng quản trị PVN ban hành các Nghị quyết chấp thuận góp vốn, bổ sung vốn mua cổ phần của Ngân hàng thương mại cổ phần Đại Dương (OceanBank) giai đoạn 2008 đến 2011, ông Thực có vai trò:

Lần 1 góp 400 tỷ đồng vào năm 2008, ông Phùng Đình Thực lúc đó là Phó tổng giám đốc PVN, không phải là thành viên HĐQT nên không tham gia thảo luận chủ trương, biểu quyết ý kiến để ban hành Nghị quyết chấp thuận cho PVN góp vốn.

Lần 2 góp vốn thêm 300 tỷ đồng năm 2010, căn cứ vào hồ sơ trình, ông Phùng Đình Thực lúc này là Thành viên HĐQT, kiêm Tổng giám đốc PVN và các thành viên HĐQT khác đã biểu quyết đồng ý, thông qua nghị quyết về việc chấp thuận phương án tăng vốn điều lệ của OceanBank và PVN góp vốn bổ sung để duy trì tỷ lệ nắm giữ 20% vốn điều lệ OceanBank.

BBC Việt Nam theo VNN