Trong các hành vi bị truy tố, Trần Phương Bình sai phạm trong việc chỉ đạo cấp dưới xuất quỹ chi sai nguyên tắc 294 tỷ đồng mua USD chuyển cho Vũ “nhôm”.

Theo đó, từ ngày 11/10/2012 đến 12/3/2015, Trần Phương Bình đã chỉ đạo Đỗ Thanh Hùng (nguyên Thủ quỹ Hội sở DAB) xuất quỹ chi 12 khoản, với tổng số tiền 294 tỷ đồng để mua 13,9 triệu USD cho Bình.

VÅ© 'nhôm' giỏi xoay tiền: 30 ngày có ngay 13 triệu USD trả nợSếp ngân hàng hầu toà

Sau khi mua được 13,9 triệu USD, Trần Phương Bình chỉ đạo chuyển 13,4 triệu USD cho Phan Văn Anh Vũ sử dụng.

Chủ tọa hỏi Vũ “nhôm” đặt vấn đề mua 13,4 triệu USD như thế nào và đó là tiền gì? Ông Bình trả lời: “Bị cáo mong Vũ và công ty của Vũ trở thành cổ đông chiến lược của ngân hàng. Thời điểm đó, bản thân bị cáo thấy hoạt động của ngân hàng có nợ xấu tăng cao, bản thân bị cáo thấy mình có lỗi với Phan Văn Anh Vũ”.