Như đã thông tin sáng này 25/6 phiên tòa xử ông Nguyễn Hữu Linh tức Linh nựng diễn ra tại tòa án quận 4.

Nguyễn Hưu Linh đến tòa và bị nhóm phòng viên vây đuổi chạy như ma đuổi.

Cựu viện phó Đà Nẵng đang chạy marathon tại toà quận 4.
Tội nghiệp ổng ! về hưu sức yếu, chân mòn rồi còn phải chạy !
Mấy tay săn ảnh cũng tích cực ra phết !
Thiên hạ được một phen cười ra nước mắt !