Trong gần năm triệu đảng viên của Đảng, hỏi còn có ai chưa xứng đáng là “đứa con nòi” của dân tộc Việt Nam ta, chưa “tận tụy suốt đời phục vụ Tổ quốc, phụng sự nhân dân”, như Bác Hồ trìu mến nâng niu và mong mỏi?

Qua các vụ đại án tham nhũng những năm trước, rất tiếc và rất đáng buồn, rất đáng phẫn nộ, khi phải thừa nhận rằng, những “mồi lửa cháy nhà” đó hiện diện ở không ít người, thậm chí cả ở một số người từng giữ và đang giữ trọng trách ở các cấp, các địa phương…Đó là điều hết sức đau lòng, nhưng chính là điều cảnh báo sinh tử đòi hỏi hơn hết lúc nào, chúng ta quyết không thể nhân nhượng, không vùng cấm, không ngoại lệ và quyết không thể lùi bước!

Toàn cảnh một phiên họp Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng.

Sức mạnh đó trong đại cuộc này không thể không nhân lên và bảo đảm thắng lợi, nếu thiếu nhân tố quốc tế. Vì, hợp tác quốc tế trong phòng, chống tham nhũng là con đường chúng ta đang thực thi, cũng là con đường mọi thể chế chính trị, tôi nhắc lại một lần nữa rằng, mọi thể chế chính trị đang phối hợp không chỉ về quy mô mà cả chiều sâu, cùng tiến hành xử lý tệ nạn sinh tử tham nhũng mang tính toàn cầu, chứ đâu phải như những ai hẹp hòi, cô độc, kỳ thị, hắc ám mới không thấy công việc đó, rồi nói một cách vĩ cuồng rằng: “Tham nhũng là vấn đề thuộc bản chất của chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam”(!).

Các quốc gia phối hợp dẫn độ bao nhiêu kẻ tham nhũng: Từ kẻ đục khoét quốc khố tầm thường tới những “liên minh ma quỷ”, từ Bộ trưởng tới Thủ tướng, không chừa một ai… trở thành đại sự toàn cầu, mà dẫu người mù cũng thấy. Các vị ấy có cần tôi phải “khai nhãn” vén mây mù cho các vị không?

Xin nhắc thêm để các vị nhớ lại, hơn 250 năm trước, Bảng nhãn Lê Quý Đôn viết: “Có năm nguy cơ sẽ làm mất nước: “Một, trẻ không kính già; hai, trò không trọng thày; ba, binh kiêu tướng thoái; bốn, tham nhũng tràn lan; năm, sĩ phu ngoảnh mặt”, để chúng ta tự cảnh báo sự sinh tử của cuộc chiến hôm nay.

Và lại nhớ, cách đây 72 năm, ngay khi nước Việt Nam dân chủ cộng hòa non trẻ giành được độc lập chưa đầy năm tháng, Chính phủ ban Quốc lệnh, đề ngày 26/1/1946, do Chủ tịch Hồ Chí Minh ký, gồm 20 điều, với “Thưởng” và “Phạt”, trong đó ghi rõ ở phần “Phạt”: “1. Thông với giặc, phản quốc sẽ bị xử tử;… 8. Trộm cắp của công sẽ bị xử tử…”… để chúng ta quyết không lùi bước.

Trong đại đồng dân tộc Việt Nam, hỏi có những ai đang tự tách mình ra, thậm chí đi ngược lại cộng đồng, chỉ vì cá nhân, dòng họ, phe nhóm mình làm cho mờ mắt, mù quáng, sai lầm?

Trong gần năm triệu đảng viên của Đảng, hỏi còn có ai chưa xứng đáng là “đứa con nòi” của dân tộc Việt Nam ta, chưa “tận tụy suốt đời phục vụ Tổ quốc, phụng sự nhân dân”, như Bác Hồ kính yêu nâng niu và mong mỏi? Vì sao đây đó vẫn còn thói quan liêu, hống hách, cửa quyền với nhân dân, khiến đông bào mình ta thán, giận dữ?

Thì vì sao ở không ít nơi tệ kéo bè kéo cánh, phường hội, trù dập, ức hiếp, “ăn chặn” người lương thiện… gây ra bao nỗi oán thán, bất bình?

Thì vì sao, lâu nay trong nhân dân vẫn cứ truyền miệng điều mà chạnh nhớ đến thôi đã thấy đau lòng: “Nhất hậu duệ, nhì tiền tệ, ba quan hệ, bét… trí tuệ…”, “cả nhà làm quan”(!)?

Thì vì sao đây đó hoành hành cái thứ “đạo vị”, “đạo chích” – ăn trộm chức vụ, ăn cắp của công – lại trở thành lối hành xử phải tiễu trừ trong một bộ phận không ít cán bộ, đảng viên?

Thì vì sao mười hai vụ đại án mà chúng ta đã và đang xử năm 2017, rồi nhiều vụ án khác lớn hơn đang điều tra nữa, mà không ít cán bộ, thậm chí cả những người giữ chức vụ cao cấp của Đảng và Nhà nước cũng “cả gan nhúng chàm”, cam tâm vi phạm?

Không phải những gì khác, mà chính những điều đó trực tiếp đang làm xói mòn niềm tin của Nhân dân với Đảng – “đứa con nòi” của mình, làm tổn thương mối quan hệ máu thịt ấy, tích tụ đến một mức nào đó làm cho Đảng suy thoái, biến chất và sụp đổ… và, rốt cuộc chỉ có kẻ thù của chúng ta là đắc lợi!

Sự tự thức tỉnh, tự xấu hổ, nỗi cả thẹn, sự liêm sỉ, danh dự với đồng bào, đồng chí cần được coi trọng và kiên quyết bảo vệ là ở chính chỗ này và chính lúc này đây; là thước đó tư cách mỗi cán bộ, đảng viên, từng con người, ngay chính lúc này!

Hiện nay, chúng ta có cần một Quốc lệnh như thế nữa không?

Có thể chưa cần ngay một Quốc lệnh, nhưng chúng ta, không trừ một ai, khi “Cái lò đã nóng lên…”, như Thông điệp của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Nguyễn Phú Trọng gửi tới toàn dân, toàn Đảng, thì hễ là người Việt Nam có lương tri, ai ai phải lên án, chặn đứng và thủ tiêu nạn tham quan lại nhũng và những tệ nạn nguy hiểm, chết người đang phát tác thành quốc nạn, có nguy cơ làm khuynh đảo, thậm chí làm suy tàn đất nước ấy; song hành với “tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hiệu lực hiệu quả”.

Kiên quyết và kiên trì chống mọi thứ “giặc tham nhũng”: Tham nhũng chính trị, tham nhũng quyền lực, tham nhũng lòng tin, tham nhũng tiền bạc và vật chất… gắn với chống quan liêu, lãng phí.

Vì, nếu không thì tầm nhìn và những quyết sách chính trị chiến lược của chúng ta bị xâm hại; lợi ích chiến lược của quốc gia – dân tộc, của Nhân dân ta bị xâm phạm; thời cơ chiến lược để đất nước cất cánh bị bỏ lỡ, thậm chí mãi mãi; vị thế và lợi ích dân tộc ta trên trường quốc tế bị tổn thương, bị hạ thấp,… mà đau đớn hơn là bởi chính nguy cơ chúng ta tự gây ra; trong khi những thế lực ở ngay trong ta, ở chung quanh ta, ở xa ta những rắp mưu dân tộc Việt Nam ta suy tàn, Tổ quốc Việt Nam của hơn 95 triệu đồng bào chúng ta lâm vào vòng bạc nhược, hỗn loạn, thậm chí trở thành nô lệ. Lúc ấy, hối thì đã muộn!

Lịch sử thế giới từ xưa tới nay, tình hình phức tạp từ Đông sang Tây và sự rối ren ở một số quốc gia, trước hết và trực tiếp do tham nhũng, ngay lúc này đây, càng cho chúng ta thấy nóng bỏng những cảnh báo sinh tử nhãn tiền về tầm nhìn chiến lược, về thời cơ chiến lược, về lực lượng chiến lược của cách mạng nước nhà!

Nhân dân ta giữ Ngọn lửa nóng bỏng của năm 2017, để cuộc chiến chống nội xâm tiếp tục rực cháy.

Không như thế, chúng ta sẽ tự mình chuốc bại, càng khó lòng trông tới ngày đất nước tự nhiên nó sẽ minh bạch, sạch sẽ, vững vàng và không ngừng hùng mạnh!

Vì, không một quốc gia, dân tộc nào cho tới ngày hôm nay trở nên minh bạch, mạnh mẽ mà không chống tham nhũng cả!