Tranh cãi xung đột: Đánh giá năng lực Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân