Những ngày gần đây có rất nhiều người tim thông tin của đại biểu Lưu Bình Nhưỡng người được cho là có những chất vấn tranh cãi tại Quốc hội khóa 14.

Trên đây là trích dẫn thông tin về ông Lưu Bình Nhưỡng.