Thủ tướng Phạm Minh Chính làm Chủ tịch Hội đồng Thi đua Khen thưởng Trung ương, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân làm Phó Chủ tịch thứ nhất, Bộ trưởng Nội vụ làm Phó Chủ tịch thường trực.

Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký quyết định về việc kiện toàn Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Trung ương.

Theo đó, Thủ tướng phê duyệt danh sách thành viên Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Trung ương gồm 19 thành viên.

Cụ thể, Thủ tướng Phạm Minh Chính làm Chủ tịch Hội đồng; Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân làm Phó Chủ tịch thứ nhất; Bộ trưởng Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà làm Phó Chủ tịch thường trực.

Thủ tướng Phạm Minh Chính làm Chủ tịch Hội đồng Thi đua Khen thưởng Trung ương
Thủ tướng Phạm Minh Chính

Ngoài ra, Hội đồng còn có 2 Phó Chủ tịch khác gồm: Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang và một Ủy viên Thường trực là ông Phạm Huy Giang, Trưởng ban Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương.

13 ủy viên còn lại có Chủ nhiệm Tổng Cục Chính trị QĐND Việt Nam Lương Cường; Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn; Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Lê Khánh Hải; Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Đào Ngọc và  lãnh đạo một số bộ, ban, ngành khác.