Tổng kết công tác dân vận toàn quốc năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018, Thủ tướng nêu, công tác dân vận là nhiệm vụ chung, nhưng trước hết các cơ quan Nhà nước, cán bộ, công chức phải lăn lộn cùng các cán bộ dân vận nắm dân, nắm cơ sở, chống nguy cơ rất lớn là bệnh quan liêu, bệnh xa dân.

Mất dân là mất tất cả

“Triển khai nội dung này không chỉ trước mắt mà còn ý nghĩa chiến lược lâu dài. Mất dân là mất tất cả”, Thủ tướng nhấn mạnh.

Theo ông, có được những kết quả trong năm qua là nhờ nỗ lực, phấn đấu của cả hệ thống chính trị và người dân, DN, trong đó có đóng góp quan trọng của công tác dân vận và đội ngũ những người làm công tác này.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc

“Chính phủ, Ban Dân vận TƯ đã lắng nghe, xử lý các vấn đề xã hội bức xúc, người dân quan tâm như các dự án thua lỗ, vấn đề BOT, khiếu kiện, những việc này đã được tập trung xử lý. Đây là những thành công bước đầu, cũng là kinh nghiệm trong công tác dân vận”, Thủ tướng nói.

Ông ghi nhận, biểu dương những kết quả của công tác dân vận và nỗ lực của đội ngũ làm công tác dân vận.

Tuy nhiên, Thủ tướng lưu ý những kết quả quan trọng đã đạt được chỉ là bước đầu, “không thể thỏa mãn non trong phát triển. Mới có một ít thành tích mà đã tự hào là đỉnh cao, cái đó rất nguy hiểm cho các cơ quan.

Anh nắm dân tốt, đạt nhiều thành tích, nhưng vẫn còn nhiều nguy cơ đặt ra. Trong kinh tế – xã hội có nhiều nguy cơ, trong công tác dân vận, nắm dân cũng còn nhiều nguy cơ. Cần giải quyết để sát dân hơn”, Thủ tướng nhấn mạnh.

Theo ông, công tác dân vận nói chung và dân vận của hệ thống chính quyền nói riêng cũng còn những hạn chế. Trong một số trường hợp, chưa đánh giá, dự báo kịp thời những diễn biến tư tưởng nhân dân; chậm đổi mới nội dung, phương thức vận động, tập hợp quần chúng trong tình hình mới.

Đặc biệt, một số cấp uỷ, chính quyền còn chưa quan tâm đúng mức đối với công tác dân vận; tính công khai, minh bạch còn yếu.

“Không ít cán bộ không sát dân, xa dân, nhũng nhiễu, tiêu cực, mất uy tín với nhân dân. Đừng chủ quan là dân không biết các hoạt động, các hành vi cụ thể của chúng ta”, Thủ tướng nhắc nhở và lưu ý trong bối cảnh internet phát triển bùng nổ, vẫn chưa có nhiều biện pháp mạnh mẽ đấu tranh kịp thời hơn với những thông tin xấu, độc.

Khắc phục cho được bệnh trên nóng, dưới lạnh

Về những nhiệm vụ của năm 2018, Thủ tướng cho biết Chính phủ đã xác định phương châm hành động 10 chữ: “Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, hiệu quả” và đề ra 9 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm với 242 nhiệm vụ cụ thể cho từng bộ, ngành, địa phương.

Chính phủ cũng đã thống nhất với Ban Dân vận TƯ chọn năm 2018 là “Năm dân vận chính quyền”, Thủ tướng yêu cầu tất cả các cấp, ngành quán triệt và thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ này, có kế hoạch cụ thể triển khai, khắc phục cho được bệnh quan liêu, xa dân, “trên nóng, dưới lạnh”.

Nhắc lại câu nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Dân vận kém thì việc gì cũng kém. Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”, Thủ tướng yêu cầu các bộ ngành, địa phương phải tạo đồng thuận để hoàn thành nhiệm vụ năm 2018 và đề nghị phối hợp chặt chẽ để thực hiện tốt một số trọng tâm.

Trước hết, phải lo công tác dân vận từ xa từ sớm, chứ không phải đợi đến lúc cháy nhà chết người. Mỗi cán bộ, công chức phải có trách nhiệm nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin. Cả hệ thống của chúng ta phải làm công tác dân vận với Ban Dân vận.

Cùng với đó, tiếp tục hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật liên quan đến quyền con người, quyền và nghĩa vụ của công dân phù hợp với Hiến pháp, bảo đảm khả thi, đáp ứng lợi ích, nguyện vọng chính đáng của nhân dân.

Thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, giải quyết những bức xúc của người dân từ cơ sở, nhất là về đất đai, giải phóng mặt bằng…

Đặc biệt, Thủ tướng nhấn mạnh nhiệm vụ rất quan trọng là chăm lo, không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho các tầng lớp nhân dân, không để ai bị bỏ lại phía sau trên con đường phát triển của đất nước, không để chênh lệch giàu nghèo quá mức, nhất là tình trạng nghèo cùng cực.

“Trong giai đoạn hiện nay, nếu không chăm lo một cách cụ thể, chu đáo đến đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân thì dù có nói bao nhiêu về công tác dân vận, công tác quần chúng và quyền làm chủ của nhân dân cũng không có sức thuyết phục”, Thủ tướng nhấn mạnh.

Cùng với đó, phải đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo mọi thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp. Thực hiện tốt công tác tiếp dân, đối thoại, giải quyết kiến nghị, khiếu nại, tố cáo…

Tăng cường kiểm tra, thanh tra công vụ, xử lý nghiêm những cán bộ, công chức, viên chức có hành vi cửa quyền, tham nhũng, lãng phí, gây phiền hà cho nhân dân và DN. “Cán bộ phải thuyết phục người dân bằng việc nêu gương”, Thủ tướng nói.

Thủ tướng đề nghị trong dịp Tết Nguyên đán sắp tới, cần tập trung lo cho dân đón Tết, nhất là người nghèo, đồng bào vùng sâu, vùng xa, vùng thiên tai, “không để người dân màn trời, chiếu đất, không để người dân đứt bữa”.

BBC VietNamNet