BBC Việt Nam – Thủ tướng Chính phủ vừa có các quyết định bổ nhiệm Tư lệnh Quân khu 5, Phó Tư lệnh Quân khu 9, Bộ Quốc phòng.

Thủ tướng bổ nhiệm Trung tướng Thái Đại Ngọc, Cục trưởng Cục tác chiến, Bộ Tổng Tham mưu giữ chức Tư lệnh Quân Khu 5, Bộ Quốc phòng.

Trung tướng Thái Đại Ngọc.

Trung tướng Thái Đại Ngọc từng giữ chức Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu 5, năm 2018, ông được điều động, bổ nhiệm giữ chức Cục trưởng Cục tác chiến, Bộ Tổng tham mưu.

Thủ tướng bổ nhiệm Đại tá Trần Văn Tài, Phó Tham mưu trưởng Quân khu 9, giữ chức Phó Tư lệnh Quân khu 9, Bộ Quốc phòng.

Theo Thành Nam.