UBND tỉnh Thanh Hóa vừa có công văn đính chính và thay thế quyết định phê duyệt quyết toán dự án tiền tỷ do Phó chủ tịch tỉnh Ngô Văn Tuấn, người bị Ban bí thư cách hết các chức vụ trong Đảng, ký ngày 19/12.

Theo Cổng TTĐT tỉnh Thanh Hóa, UBND tỉnh đã có quyết định số 4992/QĐ-UBND ngày 22/12, phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành công trình làm mô hình quy hoạch công viên văn hóa xứ Thanh (phường Đông Hương, TP Thanh Hóa) do ông Lê Anh Tuấn, Phó chủ tịch tỉnh ký.

Ông Ngô Văn Tuấn, Phó chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế quyết định số 4948/QĐ-UBND ngày 19/12 do ông Ngô Văn Tuấn, Phó chủ tịch tỉnh ký.

Ông Ngô Văn Tuấn đã bị Ban Bí thư xử lý kỷ luật cách hết các chức vụ trong Đảng do để xảy ra nhiều sai phạm, trong đó có việc nâng đỡ không trong sáng bà Trần Vũ Quỳnh Anh, nguyên Trưởng Phòng Quản lý nhà và thị trường bất động sản, Sở Xây dựng.

Ông Ngô Văn Tuấn đang chờ kỷ luật về mặt chính quyền nhưng vẫn ký quyết định với dự án tiền tỷ. Công trình này có tổng vốn đầu tư dự kiến gần 2.400 tỷ đồng.