Một bình luận nổi bất trên MXH: Bạn ơi đàn bà cũng có người tốt và kẻ xấu bạn đừng gom đũa cả nắm vậy có những người đàn bà họ hy sinh cả cuộc đời cho chồng con mà không một lời than thở những gì ngon nhất đẹp nhất họ điều để dành cho chồng con bản thân họ không được gì hết nhưng họ vẫn vui vẻ và hp