Bộ trưởng Bộ Văn hóa: Đạo đức xã hội xuống cấp xuất phát từ các ngành kinh tế

Theo Bộ trưởng Bộ Văn hóa – Thể thao và Du lịch Nguyễn Ngọc Thiện, đạo đức xã hội xuống cấp xuất phát từ các ngành kinh tế nên phải xử lý ở các lĩnh vực đó.

Theo: Tuổi Trẻ 24h