Trong phần trả lời lại chất vẫn Đại biểu Nguyễn Hữu Cầu đã tìm ra sự thật những con số tính toán sai của Đại biểu Lưu Bình Nhưỡng.