( VietNamNet ) Hàng loạt nhân sự đã được Thủ Tướng Nguyễn Xuân Phúc quyết định thay đổi.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa quyết định thay đổi thành viên Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ.


ảnh minh họa

Theo đó, ông Nguyễn Ngọc Đông, Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải thay thế ông Nguyễn Hồng Trường, Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải được nghỉ hưu theo chế độ.

Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ, do Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình làm Trưởng ban, là tổ chức phối hợp liên ngành, có chức năng giúp Thủ tướng nghiên cứu, chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương triển khai thực hiện công tác cải cách hành chính theo chương trình, kế hoạch cải cách hành chính của Chính phủ.