Chỉ một bạn đọc đưa ra đáp số cho bài toán chọn đội tuyển IMSC, nhưng cách diễn đạt chưa tường minh.

Theo Vnexpress