Ngày 10/6 tới đây, Văn phòng Quốc hội sẽ tổ chức họp báo, công bố Nghị quyết của Hội đồng bầu cử quốc gia về danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội khoá XV.

Trước khi công bố kế quả bầu cử đại biểu Quốc hội, các địa phương đã đánh giá sơ bộ và công bố kết quả, danh sách những người trúng cử HĐND.

Tổng thư ký Quốc hội, Chánh Văn phòng Hội đồng bầu cử quốc gia Bùi Văn Cường cho biết, ngày bầu cử 23/5 vừa qua, có hơn 69 triệu cử tri cả nước đã thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân, bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Đây là kỳ bầu cử có quy mô lớn nhất từ trước đến nay, lại diễn ra trong bối cảnh dịch COVID-19 bùng phát, nhưng đã được tổ chức rất thành công. Tỷ lệ cử tri đi bầu rất cao 99,60% (cao hơn kỳ bầu cử nhiệm kỳ 2026-2021 là 0,25%), khẳng ý thức chính trị, lòng yêu nước và niềm tin của nhân dân với Đảng, Nhà nước.

Cử tri đã bầu đủ số lượng đại biểu Quốc hội theo luật định; bầu được 99,87% số lượng đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh; 99,81% số đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện và 98,91% số đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã so với số lượng cần bầu theo luật định, tỷ lệ này cao hơn so với nhiệm kỳ trước. Không có đơn vị bầu cử nào phải bầu cử lại, bầu cử thêm đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh.

Đối với cấp huyện, có 6 đơn vị phải bầu cử thêm thuộc 3 tỉnh, không có đơn vị nào phải bầu cử lại. Đối với cấp xã, có 79 đơn vị phải bầu cử thêm thuộc 15 tỉnh. Có 5 đơn vị thuộc 2 tỉnh, thành phố phải bầu cử lại. Các đơn vị phải bầu cử thêm, bầu cử lại, Hội đồng Bầu cử quốc gia đã có văn bản chỉ đạo, hướng dẫn theo đúng luật định.

Để hoàn tất công tác bầu cử, sau khi công bố danh sách sẽ kịp thời xem xét, giải quyết khiếu nại về kết quả bầu cử và xác nhận tư cách đại biểu Quốc hội, HĐND.