Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng: “Việt Nam cần làm mạng xã hội khác Facebook, ở đó chúng ta được quyết định luật chơi và giá trị được chia sẻ đều cho mọi người chứ không chỉ rơi vào mỗi tay của Mark Zuckerberg”.

Bạn nghĩ sao về ý kiến này?