Thay mặt Chủ tịch Q2 Tất Thành Cang, năm 2011, PCT Q2 Nguyễn Cư ký quyết định bồi thường căn nhà của bà Nguyễn Thị Giáp có diện tích 70m vuông như thế này đây: “Bồi thường, hỗ trợ thiệt hại là: 0 đồng; Về tái định cư: Không đủ điều kiện tái định cư”.

Sau khi căn nhà trên bị cưỡng chế, đập phá, thì hai vợ chồng bà Nguyễn Thị Giáp (83 tuổi) và ông Huỳnh Văn Lực (91 tuổi) trắng tay và sống lay lắt kiện tụng hơn 7 năm nay.

Đẩy 2 cụ già, 1 tai biến và 1 gần đất xa trời vào thảm cảnh ấy bằng hành động ăn cướp trên thì chỉ có thể là tội ác và giờ đây chúng bị trừng trị hoàn toàn đúng luật nhân quả.