Thoát [X]
Trang chủ BBC Việt Nam Mất giấy khai sinh có làm được CCCD gắn chip?

Mất giấy khai sinh có làm được CCCD gắn chip?

Nếu thông tin trong trên cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư không có sự thay đổi so với hộ khẩu thì người dân không cần phải sử dụng đến giấy khai sinh khi làm thủ tục cấp CCCD gắn chíp.

Tôi có sổ hộ khẩu với đầy đủ ngày tháng năm sinh nhưng bị mất giấy khai sinh. Vậy tôi có được làm CCCD gắn chip hay không?

Bạn đọc Ngọc Bi (Hà Nội)

Mất giấy khai sinh có làm được CCCD gắn chip? - ảnh 1
Thẻ CCCD gắn chip được cấp cho người dân. Ảnh: TP

Luật sư Nguyễn Thị Vi, Đoàn Luật sư TP Hà Nội, trả lời:

Căn cứ Nghị định số 137/2015, Điều 12 Thông tư số 07/2016 của Bộ Công an (được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư 40/2019), đối với người đổi từ CMND sang CCCD gắn chip cần mang theo những giấy tờ sau:

+ CMND đã được cấp, sổ hộ khẩu (nếu cơ sở dữ liệu dân cư đã được cập nhật đầy đủ và có thông báo thì công dân không cần mang theo sổ hộ khẩu)

+ Giấy khai sinh hoặc các giấy tờ hợp pháp khác trong trường hợp thông tin công dân khai trên tờ khai đề nghị cấp CCCD gắn chíp có thay đổi so với thông tin trong sổ hộ khẩu hoặc trên cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Đối với người đổi từ CCCD mã vạch qua CCCD gắn chip, khi cấp CCCD mã vạch thì thông tin của công dân đã được lưu trên cơ sở dữ liệu quốc gia, do đó khi đổi sang CCCD gắn chip thì người dân chỉ cần mang theo:

+ CCCD mã vạch đã được cấp.

+ Giấy khai sinh hoặc các giấy tờ hợp pháp khác trong trường hợp thông tin công dân khai trên tờ khai đề nghị cấp CCCD gắn chíp có thay đổi so với thông tin trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Như vậy, để đổi từ CMND qua CCCD gắn chip, người dân cần chuẩn bị các giấy tờ như đã nêu ở trên. Giấy khai sinh hoặc các giấy tờ hợp pháp khác được yêu cầu trong trường hợp thông tin công dân khai trên tờ khai đề nghị cấp CCCD gắn chip có thay đổi so với thông tin trong sổ hộ khẩu hoặc trên cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Điều này có nghĩa nếu thông tin trong trên cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư không có sự thay đổi so với hộ khẩu thì người dân không cần phải sử dụng đến giấy khai sinh.