Dù nắm trong tay số lượng máy bay hùng hậu nhưng Không quân Trung Quốc vẫn thiếu hụt các yếu tố quan trọng tạo nên sức mạnh thực sự.

[Photo Story] Không quân Trung Quốc - Gã khổng lồ chân đất sét? - Ảnh 7.

[Photo Story] Không quân Trung Quốc - Gã khổng lồ chân đất sét? - Ảnh 8.

[Photo Story] Không quân Trung Quốc - Gã khổng lồ chân đất sét? - Ảnh 9.

[Photo Story] Không quân Trung Quốc - Gã khổng lồ chân đất sét? - Ảnh 10.

[Photo Story] Không quân Trung Quốc - Gã khổng lồ chân đất sét? - Ảnh 11.

[Photo Story] Không quân Trung Quốc - Gã khổng lồ chân đất sét? - Ảnh 12.

 

Theo Soha