Người dân Trung Quốc “cần phải biết điều hơn, đặc biệt, nên biết ‘vương quốc của tôi cũng là một nơi không nghiêm trọng, và thậm chí kiểm soát bởi người khác.”

Trung Quốc Khoa học và Công nghệ Daily News tổng biên tập Liu Yadong đã công khai nói như vậy, người Trung Quốc cần phải biết “Đất nước tôi không có chỗ mạnh mẽ, và thậm chí kiểm soát bởi người khác,” khoảng cách khoa học và công nghệ của Trung Quốc với phương Tây vẫn là Lớn, nhưng nó được cho là số một thế giới, lập luận này đã trở thành một vấn đề.

Liu Yadong nói, “rõ ràng trong nền tảng kiến ​​trúc thượng tầng của người khác của ngôi nhà, cho biết ông có sở hữu hoàn toàn không thường trực.” Vấn đề là, người dân ở Trung Quốc do những lập luận “lãnh đạo Fudge, lừa công chúng, và thậm chí bị lừa bản thân mình.”

Liu Yadong 21 trong loạt bài giảng của Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức hàng ngày nói rằng trong một số lĩnh vực công nghệ then chốt, Trung Quốc và phương Tây khoảng cách đã không thu hẹp ở các nước phát triển, nhưng được mở rộng. Giống như Hoa Kỳ, động cơ aero F135 đã được cải thiện và lực đẩy của nó lên đến 22 tấn. Công chúng Trung Quốc rất lo lắng khi lắng nghe, nhưng thật vô ích khi lo lắng.

Ông nói rằng trong năm nay sau khi “hai kỳ họp” của Trung Quốc, môi trường truyền thông của nước này là “nghiêm trọng, đất nước tôi.” Tuy nhiên, người dân Trung Quốc “cần phải biết điều hơn, đặc biệt, nên biết ‘vương quốc của tôi cũng là một nơi không nghiêm trọng, và thậm chí kiểm soát bởi người khác.”

Cho biết Liu Yadong, khoa học và công nghệ của Trung Quốc so với Mỹ và các nước phát triển phương Tây đã một lớn khoảng cách , “Nó đã có cảm giác thông thường, không phải là một vấn đề.” Nhưng trong khi của Trung Quốc trong nước nhưng sau đó, một số người nói “bốn phát minh mới”, trong khi nói “hoàn toàn bắt kịp, ngoài phần chính, sức mạnh của Trung Quốc hiện nay kinh tế, sức mạnh công nghệ, sức mạnh dân tộc nói chung tất cả đều vượt qua Hoa Kỳ như thế giới”, để đặt một Mô hình là khác nhau.

Liu Yadong nói rằng người dân Trung Quốc nên thấy khoảng trống và thiếu sót của họ. Giống như một chiếc máy bay lớn, phương Tây đã tồn tại hơn nửa thế kỷ. Đối với hạ cánh có người lái đang cố gắng bắt kịp, Hoa Kỳ đã được thực hiện vào năm 1969, và trong 50 năm tới, “khoảng cách có thể nhìn thấy và hữu hình.”

Ông chỉ ra rằng ý kiến ​​công chúng của Trung Quốc chắc chắn đã đóng một vai trò trong việc thúc đẩy điều này và cung cấp một sự thật thật sự cho “lý thuyết đe dọa Trung Quốc” quốc tế. Những thành tựu dư luận Trung Quốc phóng đại, vì bất cứ lý do, “có hại nhiều hơn lợi ích, kết quả là gây tổn hại cho đất nước hại dân chúng.” Chỉ bằng cách nhận ra khoảng cách có thể nó thu hẹp khoảng cách, nếu không thì “giấc mơ Trung Quốc sẽ luôn là giấc mơ của Trung Quốc”.

Liu Yadong chỉ trích giới truyền thông Trung Quốc thường được gọi “biến vượt” là một “giả đề xuất”, và là “cơ hội đồng nghĩa với” biến để vượt qua rất nhiều thực tế đã chứng minh không khả thi. Nhưng “sự hăng hái và cường điệu là những bệnh dịch phổ biến trong các vòng tròn khoa học và công nghệ của Trung Quốc”, đã kéo dài ít nhất 20 năm. Nhiều công nhân khoa học và công nghệ Trung Quốc “không thể chịu nổi sự cô đơn, không thể ngồi trên băng ghế lạnh, luôn muốn đi theo lối tắt, vượt qua các góc.

Dịch từ secretchina