BBC Viet Nam Net – Chủ động ứng phó với cơn bão số 10 dự báo sẽ gây mưa ở khu vực Hà Tĩnh từ ngày 5 đến 7/11, Hồ Kẻ Gỗ tăng lưu lượng xả tràn lên 100-300 m3/s từ 6h sáng nay (31/10).

Hồ Kẻ Gỗ tăng lượng xả tràn, người dân vùng hạ lưu cuống cuồng lo ngập - 1

Hồ Kẻ Gỗ bắt đầu tăng lưu lượng xả tràn từ 10m3/s lên 100-300m3/s từ 6h sáng nay

Ông Nguyễn Văn Tâm, Phó Giám đốc phụ trách Công ty TNHH MTV Thủy lợi Nam Hà Tĩnh cho biết, mực nước hồ Kẻ Gỗ vào lúc 17h ngày 30/10 là 30,78m, tương ứng với dung tích 295 triệu m3. Lượng mưa từ 7h ngày 28 đến 17h ngày 30/10 tại đầu mối Kẻ Gỗ đạt 424mm. Hồ đang xả với lưu lượng 10m3/s.

Đêm 30/10, khu vực Hà Tĩnh có mưa khoảng từ 100 đến 200mm. Dự kiến đến 7h ngày 31/10, mực nước hồ sẽ vượt cao trình 31,50m và sẽ còn tiếp tục tăng trong thời gian tới.

Để đảm bảo an toàn cho công trình và thực hiện đúng quy trình, trong lúc lượng mưa hạ du đã giảm, đồng thời chủ động ứng phó với cơn bão số 10 dự báo sẽ gây mưa ở khu vực Hà Tĩnh từ ngày 5 đến 7/11/2020, Công ty TNHH MTV Thủy lợi Nam Hà Tĩnh bắt đầu tăng lưu lượng xả tràn lên 100-300m3/s từ 6h sáng nay (31/10).

Đơn vị này cũng đề nghị UBND các huyện Cẩm Xuyên, Thạch Hà, TP Hà Tĩnh và các xã chịu ảnh hưởng trực tiếp do xả lũ hồ Kẻ Gỗ thông báo đến tận người dân để sẵn sàng, kịp thời ứng phó với mọi tình huống có thể xảy ra nhằm đảm bảo an toàn cho người và tài sản của nhân dân.