Toàn thể công nhân đình công vụ một phụ nữ Trung Quốc xe cờ Việt Nam vất vào thùng rác ở Công Ty TNHH Vinamode tại khu công nghiệp Tràng Duệ, Hải Phòng.