Nói đến việc lạm thu trong giáo dục Việt Nam từ việc thu xã hội hóa đã bị dẹp bỏ những bây giờ đã hóa thành khoản: hỗ trợ giáo dục, bắt ép các phụ huynh đóng.

Một phụ huynh đã gửi cho BBT phiếu: ủng hộ theo kiểu bắt buộc

Video phản ánh việc làm thu biến tướng lung tung