Bộ Công an, Bộ Quốc phòng vừa tổ chức các hội nghị để kiện toàn công tác cán bộ một số cơ quan, đơn vị trực thuộc.

Ngày 11/10, tại Học viện Cảnh sát nhân dân, Thượng tướng, PGS.TS Bùi Văn Nam, ủy viên TƯ Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đã trao quyết định của Bộ trưởng Công an về việc bổ nhiệm có thời hạn Đại tá, GS.TS Trần Minh Hưởng giữ chức Giám đốc Học viện.

Điều động, bổ nhiệm nhân sự Công an, Quân đội

Chiều 10/10, dưới sự chủ trì của Trung tướng Võ Minh Lương, ủy viên TƯ Đảng, Phó bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Quân khu 7, Thường vụ Đảng ủy – Bộ Tư lệnh Quân khu 7 đã tổ chức lễ bàn giao nhiệm vụ Bí thư Đảng ủy – Chính ủy Quân khu 7.

Trước đó, Thủ tướng đã ban hành quyết định về việc điều động và bổ nhiệm Phó Đô đốc Hải quân Trần Hoài Trung giữ chức vụ Chính ủy Quân khu 7.

Quân ủy Trung ương chỉ định Phó Đô đốc Hải quân Trần Hoài Trung, Chính ủy Quân khu 7 tham gia Đảng ủy, Ban Thường vụ, giữ chức Bí thư Đảng ủy Quân khu 7 nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Điều động, bổ nhiệm nhân sự Công an, Quân đội

Trước đó, ngày 9/10, dưới sự chủ trì của Thượng tướng Lương Cường, Bí thư TƯ Đảng, ủy viên Thường vụ Quân ủy TƯ, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Quân ủy TƯ, UBKT Quân ủy TƯ tổ chức phiên họp lần thứ 9, bầu bổ sung Phó chủ nhiệm UB nhiệm kỳ 2015-2020 và xem xét, xử lý một số vụ kỷ luật theo thẩm quyền.

Điều động, bổ nhiệm nhân sự Công an, Quân đội
Thiếu tướng Phạm Đức Duyên và Thiếu tướng Lê Ngọc Nam, Ủy viên UBKT Quân ủy TƯ giữ chức vụ Phó chủ nhiệm UB nhiệm kỳ 2015-2020.

Theo VGP