Tổng cục Đường bộ yêu cầu giám đốc các sở GTVT phải kiểm tra các tuyến quốc lộ ít nhất mỗi tháng 1 lần.

Trong công điện yêu cầu các cục quản lý đường bộ, ban QLDA, các sở GTVT đẩy nhanh thực hiện kế hoạch bảo trì hệ thống quốc lộ năm 2018, Tổng cục Đường bộ VN vừa yêu cầu giám đốc các sở GTVT, phó giám đốc sở GTVT được phân công phụ trách bảo dưỡng thường xuyên quản lý quốc lộ phải trực tiếp đi kiểm tra ít nhất mỗi tuyến 1 lần/tháng. Các vị trí nguy hiểm, các đoạn đường xấu phải tăng số lần đi kiểm tra để có chỉ đạo xử lý kịp thời.

“Các đơn vị phải đẩy nhanh thi công các dự án chuyển tiếp từ năm 2017, các dự án sửa chữa đột xuất, sửa chữa điểm đen đủ điều kiện và các dự án sửa chữa định kỳ đã có kết quả đấu thầu. Đồng thời, khẩn trương thực hiện bảo dưỡng thường xuyên (BDTX) và tăng cường kiểm tra, giám sát chất lượng công tác này của các nhà thầu. Kiên quyết xử lý vi phạm chất lượng BDTX đường bộ”, Tổng cục Đường bộ VN cũng yêu cầu.

Về công tác đấu thầu, Tổng cục Đường bộ VN yêu cầu đẩy nhanh đấu thầu các dự án đã được phê duyệt, tập trung nhân lực hoàn thành trên 75% gói thầu sửa chữa trong tháng 7, hoàn thành lựa chọn nhà thầu các gói thầu sửa chữa trước ngày 15/8. Ngoài ra, phải kiên quyết loại các hồ sơ dự thầu vi phạm, nhà thầu không đủ năng lực, kinh nghiệm theo quy định, các hành vi vi phạm Luật Đấu thầu.

Theo baogiaothong