BBC Viet Nam Net – 2 đại biểu Quốc hội, Bộ trưởng Nội vụ và Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cùng trao đổi để xác định việc Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam kỷ luật Hiệu trưởng đại học Tôn Đức Thắng có đúng thẩm quyền?

Cụ thể, đại biểu Lê Thanh Vân chất vấn Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam xung quanh sự việc “lùm xùm” tại Đại học Tôn Đức Thắng. “Việc cách chức Hiệu trưởng Tôn Đức Thắng (ông Lê Vinh Danh) của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam có đúng thẩm quyền, theo quy định của luật Giáo dục đại học?” – ông Vân đặt câu hỏi.

Tranh luận “nóng” việc cách chức vị hiệu trưởng lương 500 triệu/tháng - 1

Đại biểu Lê Thanh Vân cho rằng việc kỷ luật Hiệu trưởng Tôn Đức Thắng phải căn cứ luật Giáo dục đại học.

Trả lời chất vấn, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam khẳng định, liên quan đến chuyện tại Đại học Tôn Đức Thắng, Chính phủ ủng hộ mô hình tự chủ thực hiện ở đại học này. Theo quy định của luật Giáo dục thì Hội đồng trường là cơ quan quyền lực của trường đại học.

Việc cách chức hiệu trưởng, như trường hợp ông Lê Vinh Danh, theo đó, phải được Hội đồng trường quyết định, sau đó sẽ báo cáo cơ quan chủ quản là Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Như vậy, khi có Hội đồng trường thì việc Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đơn phương xử lý Hiệu trưởng đại học Tôn Đức Thắng mà không thông qua Hội đồng trường là không đúng luật.

Tuy nhiên, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam giải thích, trường hợp kỷ luật ông Lê Vinh Danh có đặc thù là thời điểm đó, Hội đồng trường Đại học Tôn Đức Thắng đã hết nhiệm kỳ hoạt động, trong khi việc kiện toàn Hội đồng trường nhiệm kỳ mới của Tổng Liên đoàn chậm trễ. Vậy nên thời điểm kỷ luật Hiệu trưởng Lê Vinh Danh thì trường Tôn Đức Thắng đang không có Hội đồng trường.

Chủ tịch Quốc hội nhắc, Phó Thủ tướng trả lời cụ thể Tổng Liên đoàn có thẩm quyền với việc kỷ luật Hiệu trưởng Đại học Tôn Đức Thắng hay không?

Tranh luận “nóng” việc cách chức vị hiệu trưởng lương 500 triệu/tháng - 2

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam trả lời chất vấn tại hội trường.

Phó Thủ tướng nhắc lại, theo luật Giáo dục Đại học thì việc kỷ luật không đúng thẩm quyền. Ông cho biết thêm, Chính phủ đã cử một Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo vào Đại học Tôn Đức Thắng làm việc, trước hết là kiện toàn Hội đồng trường theo đúng quy định của luật Giáo dục đại học để tháo gỡ, giải quyết vấn đề.

“Trường Tôn đức thắng là mô hình tốt, có được một trường như vậy là điểm sáng của mô hình tự chủ đại học. Thành công của Đại học Tôn Đức Thắng có đóng góp của nhiều cơ quan, đơn vị như TPHCM, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Hội đồng trường, trong đó có cả Hiệu trưởng trường. Còn việc xử lý kỷ luật cán bộ thì phải thực hiện theo luật Giáo dục đại học, luật Cán bộ công chức, viên chức và công tác cán bộ của Đảng” – Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nói.

Giơ biển tranh luận với Phó Thủ tướng, đại biểu Lê Thanh Vân bày tỏ, ông tán thành vế trả lời thứ nhất của Phó Thủ tướng rằng, việc áp dụng pháp luật của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khi kỷ luật cách chức Hiệu trưởng Đại học Tôn Đức Thắng là sai. Tổng liên đoàn có quyền kỷ luật viên chức do mình quản lý nhưng thẩm quyền quyết định trong trường hợp này là thuộc Hội đồng trường Đại học Tôn Đức Thắng.

Đại biểu đề nghị các cơ quan, bộ ngành có các đại học trực thuộc tôn trọng mô hình, quy định về tự chủ đại học vì đây là một chủ trương lớn, đúng đắn của nhà nước.

Tranh luận “nóng” việc cách chức vị hiệu trưởng lương 500 triệu/tháng - 3

Đại biểu Trần Thị Diệu Thuý hiện là Chủ tịch Liên đoàn lao động TPHCM.

Vấn đề chưa dừng lại, đại biểu Trần Thị Diệu Thuý – Chủ tịch Liên đoàn Lao động TPHCM trao đổi lại ý kiến đại biểu Lê Thanh Vân. Bà Thuý cho biết, là đại diện của liên đoàn lao động, từng tham gia Hội đồng trường Đại học Tôn Đức Thắng, bà nắm rõ sự việc xảy ra tại trường này.

Theo bà Thuý, trường hợp Đại học Tôn Đức Thắng không có Hội đồng trường thì việc kỷ luật Hiệu trưởng do cơ quan chủ quản quyết định. Như vậy, việc Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam quyết định cách chức ông Lê Vinh Danh là đúng luật.

Đại biểu cung cấp thông tin, về việc này, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cũng đã gửi văn bản hỏi Bộ Nội vụ. Văn bản trả lời của Bộ Nội vụ (số 4378 ngày 21/8/2020) nêu rõ, về thẩm quyền xử lý kỷ luật cán bộ công chức là người đứng đầu các trường đại học, đến nay do Đại học Tôn Đức Thắng chưa có hội đồng trường nên thẩm quyền tiến hành kỷ luật và ra quyết định kỷ luật đối với Hiệu trưởng đại học Tôn Đức Thắng là do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam quyết định.

Đại biểu Lê Thanh Vân đề nghị đại biểu Thuý đọc lại luật Giáo dục đại học. Ông Vân nhận định: “Văn bản nào cho Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam có quyền cách chức Hiệu trưởng Đại học Tôn Đức Thắng như thế thì cũng là trái luật. Nếu Bộ Nội vụ đồng ý cho Tổng Liên đoàn làm như vậy thì cũng vi phạm luật. Đề nghị Bộ trưởng Nội vụ giải trình tiếp vấn đề này”.

Tuy nhiên, Chủ tịch Quốc hội đề nghị các đại biểu quan tâm sự việc cùng trao đổi riêng với các cơ quan, dành thời gian để các đại biểu khác tại phiên chất vấn.