( BBC VIỆT NAM ) – Trong cuộc họp Bộ chính trị Đảng Cộng sản Trung Quốc hôm thứ Sáu 29/9 đã xem xét và thông qua báo cáo điều tra ông Tôn Chính Tài đã bị cách chức Ủy viên Bộ chính trị và đề xuất khai trừ Đảng vì “vi phạm nghiêm trọng kỉ luật”.

Theo các bằng chứng mà các nhà chức trách phát hiện, cùng với than phiền của công chúng, Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc đã cách chức Bí thư Trùng Khánh của ông Tôn Chính Tài ngày 14/7.

Ngày 24/7, Bộ chính trị Đảng Cộng sản Trung Quốc họp và ra quyết định giao Ủy ban Kiểm tra kỷ luật trung ương điều tra ông Tôn Chính Tài.

Báo cáo kết luận điều tra nói rằng, ông Tôn Chính Tài đã phản bội các nguyên tắc của Đảng, đánh mất lập trường chính trị, bỏ qua Điều lệ và các quy định về ứng xử trong Đảng.

Ông Tôn Chính Tài cũng đã vi phạm 8 điểm quy định về tiết kiệm và duy trì liên hệ mật thiết với công chúng. Cựu Bí thư Trùng Khánh đã có lối sống phô trương, xa hoa, đặc quyền đặc lợi.

Tôn Chính Tài đã lãnh đạo địa phương theo kiểu gia đình trị, buôn quan bán chức, trộm cắp các thông tin bí mật của Đảng Cộng sản Trung Quốc và vi phạm nghiêm trọng quy định của Đảng về tính liêm khiết.

Ông Tôn Chính Tài đã thu lợi bất chính nguồn quà tặng có giá trị từ các doanh nghiệp, quan liêu trong điều hành, lơ là trong công việc, sa đọa trong lối sống, đổi quyền lực lấy tình dục.

Quyết định khai trừ ông Tôn Chính Tài sẽ được Bộ chính trị Đảng Cộng sản Trung Quốc trình ra Hội nghị Trung ương đầu tháng 10 tới đây, trước khi diễn ra Đại hội 19.

South China Morning Post, Hồng Kông cho hay, ông Tôn Chính Tài 54 tuổi, là thành viên trẻ nhất trong 25 ủy viên Bộ chính trị khóa 18 Đảng Cộng sản Trung Quốc.

Ông là Ủy viên Bộ chính trị kiêm Bí thư Trùng Khánh thứ 2 bị cách chức, khai trừ đảng, điều tra sau Bạc Hi Lai năm 2012.