Hình như chưa bao giờ có vị bộ trưởng nào có tướng mạo “tăm tối” như vị này. Hình như ổng mới bỏ cày, cuốc lên bờ tiếp thông gia.