Đối với Đài Loan-Mỹ mối quan hệ tiếp tục nóng lên, thế giới bên ngoài rằng, ngay cả trong tháng 2 năm 2017 có có tin đồn đóng AIT đã không xảy ra

Nằm trong hồ bên trong của Đài Bắc, AIT New Hall có hàng rào bảo vệ tự nhiên và một loạt các biện pháp an ninh nghiêm ngặt.

CNN vừa thông báo rằng yêu cầu Bộ Ngoại giao Mỹ để gửi lính thủy đánh bộ , đồn trú tại bảo tàng mới được xây dựng ở Hoa Kỳ AIT mới (AIT) của tin tức liên quan gây ra cuộc tranh luận sôi nổi, bởi vì đất nước chỉ có Thủy quân lục chiến đồn trú tại tổ chức chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.

Báo cáo rằng Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã có phản ứng mạnh mẽ từ Bộ Ngoại giao Trung Quốc

CNN vừa thông báo rằng Bộ Ngoại giao Mỹ đã yêu cầu các công văn của thủy quân lục chiến, bảo vệ thực hiện nhiệm vụ trong văn phòng Đài Bắc của bảo tàng mới, và tham vấn giữa Bộ Ngoại giao và An ninh ngoại giao tại Marine Corps của Hoa Kỳ. phương tiện truyền thông Mỹ đã chỉ ra rằng trong tháng hai năm 2017 có có thông tin cho rằng Bộ Ngoại giao hỏi những lính thủy đánh bộ đồn trú tại văn phòng Đài Bắc, nhưng sau đó đã không xảy ra.

Đáp lại, Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã đưa ra một phản ứng mạnh mẽ, đòi hỏi Hoa Kỳ tuân thủ các “nguyên tắc một nước Trung Quốc”, và thêm rằng “nguyên tắc một nước Trung Quốc” là cơ sở chính trị của quan hệ Trung-Mỹ, “(Hoa Kỳ) cũng cần phải nhận thức thận trọng về vấn đề này, tránh ảnh hưởng đến tình hình chung của quan hệ Trung-Mỹ “.

Hoặc với ” Luật Du lịch Đài Loan ” để đảm bảo sự an toàn của Hoa Kỳ

AIT bảo tàng mới được hoàn thành vào tháng Sáu năm nay, sau khi Hạ viện Mỹ và Thượng viện mà không phản đối “Luật Du lịch Đài Loan” đi ngang qua các Tổng thống Mỹ ký vào Trump; năm nay, vào tháng Năm và tháng Sáu, Hạ viện và Thượng viện đã thông qua “2019 Quốc Đạo luật cho phép bảo vệ”, dự luật kêu gọi việc tăng cường quan hệ Mỹ-Đài Loan, phiên bản Thượng viện cũng hỗ trợ tham gia của Mỹ trong nội dung diễn tập quân sự Đài Loan Han Kuang; chính phủ Mỹ trước đó cũng đã được phê duyệt việc bán công nghệ tàu ngầm và công nghệ tên lửa Patriot III cho Đài Loan.

Đối với Đài Loan-Mỹ mối quan hệ tiếp tục nóng lên, thế giới bên ngoài rằng, ngay cả trong tháng 2 năm 2017 có có tin đồn đóng AIT đã không xảy ra, nhưng tình trạng này có thể khác nhau. Trợ lý Giáo sư, Viện Xã chiến lược và quốc tế, quốc gia Chung Cheng Đại học Linying Bạn chấp nhận các Thông tấn xã Trung ương cho biết trong một cuộc phỏng vấn, “Trong kinh nghiệm quá khứ, các lính thủy đánh bộ Mỹ sẽ được đồn trú chỉ tổ chức chính thức của chính phủ Mỹ, nhưng AIT là một tổ chức phi lợi nhuận phi chính phủ, nếu đóng quân AIT bảo tàng mới có thể, Nó được coi là trọng tâm của Hoa Kỳ đối với Đài Loan. ” Lin cũng tin rằng “ý nghĩa chính trị này lớn hơn ý nghĩa quân sự thực sự”.

Trong thực tế, chỉ có cơ quan ngoại giao ở nước ngoài chính thức của chính phủ Mỹ có sự bảo vệ của Thủy quân Lục chiến Hoa Kỳ, và các bảo tàng mới nếu thực sự AIT lính thủy đánh bộ Mỹ đóng quân ở đó, sẽ là tương đương với AIT, như các tổ chức ngoại giao quốc gia. Tuy nhiên, một số chuyên gia chỉ ra rằng lính thủy đánh bộ đồn trú AIT có thể vì “Luật Du lịch Đài Loan”, sẽ có mức độ khác nhau của các quan chức ngoại giao Hoa Kỳ đã đến thăm Đài Loan trong tương lai và do đó, có thể đã lỗi bảo vệ và đảm bảo sự an toàn của người có liên quan.

Linying Bạn cũng chỉ ra rằng Thủy quân lục chiến đồn trú tại AIT không phải là để bảo vệ Đài Loan, nhưng khi vỡ chiến tranh có thể giúp các quan chức AIT Mỹ, sự rút lui của người dân Mỹ của Đài Loan, quốc phòng của Đài Loan vẫn cần phải dựa vào riêng của họ, “So với Thủy quân lục chiến đồn trú tại AIT, đất và biển như bảo vệ Đại sứ quán đội (Marine Corps Đại sứ quán Security Group), Đài Loan và Hoa Kỳ nên chú nhiều trao đổi về bài tập, hội thảo và các hoạt động quân sự khác, ý nghĩa thực sẽ còn lớn hơn. ”

Đối với báo cáo có liên quan, phát ngôn viên AIT nhắc lại rằng việc triển khai mới sẽ như trang web Vian và Xinyi Road, “bởi một nhóm các nhân viên Mỹ với một số cao hơn thuê cán bộ địa phương, phối hợp với chính quyền địa phương, chịu trách nhiệm về Vian bảo tàng mới.”

Dịch từ secretchina