Đại biểu Phạm Thị Minh Hiền đã yêu cầu bộ công thương trả lời thẳng trả lời thật. Đại diện cho 90 triệu dân Việt Nam