Đại biểu Nguyễn Hữu Cầu chất vấn Bộ trưởng bộ công thương Trần Tuấn Anh.