Tối nay, tại Hà Nội diễn ra lễ trao giải “Báo chí với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí”.

31 tác phẩm của các tác giả, nhóm tác giả được trao giải. Trong đó có 2 giải A, 7 giải B, 10 giải C, 12 giải khuyến khích cho các loại hình báo in, báo điện tử, truyền hình, phát thanh.

Loạt bài “Lãng phí mua sắm trang thiết bị y tế” của nhóm tác giả Phạm Lương Bằng và Đỗ Thuý Hạnh (báo VietNamNet) đã đạt giải B của cuộc thi.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch nước Trần Đại Quang nhấn mạnh, trong quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng, Nhà nước ta luôn coi đấu tranh PCTN, lãng phí là nhiệm vụ trọng tâm của công tác xây dựng Đảng, xây dựng nhà nước pháp quyền của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân.

Theo Chủ tịch nước, công tác đấu tranh PCTN, lãng phí vừa qua đã có bước chuyển biến rõ rệt về hành động, nhận thức và đạt được những kết quả tích cực.

Chủ tịch nước cho hay, báo chí cả nước đã thực hiện tốt chức năng giám sát và phản biện xã hội, tích cực tuyên truyền, phổ biến quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về PCTN, lãng phí. Kịp thời phản ánh 1 cách chân thực những yếu kém, tiêu cực, tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí. Đồng thời cổ vũ, nêu gương người tốt việc tốt, nhân tố mới, điển hình tiên tiến trong đấu tranh PCTN.

Chủ tịch nước cho rằng, hàng nghìn tác phẩm báo chí viết về đề tài này, nhất là các tác phẩm được trao giải hôm nay là minh chứng sinh động về vai trò quan trọng của các cơ quan báo chí và đội ngũ những người làm báo trong cuộc đấu tranh với “giặc nội xâm” hết sức cam go, phức tạp.

Chúc mừng những tác giả có tác phẩm đoạt giải, Chủ tịch nước nhấn mạnh, PCTN, lãng phí là nhiệm vụ vừa cấp bách, vừa lâu dài của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta.

“Đây là công việc khó khăn, phức tạp, đòi hỏi phải có quyết tâm chính trị cao, đấu tranh kiên quyết, kiên trì, liên tục, có hiệu quả từ TƯ đến cơ sở.

Các cấp ủy Đảng, cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ lãnh đạo cấp cao phải thực sự tiên phong, gương mẫu; sử dụng sức mạnh tổng hợp của tổ chức Đảng, bộ máy nhà nước, MTTQ, các đoàn thể, nhân dân và các phương tiện thông tin đại chúng trong đấu tranh PCTN, lãng phí”, Chủ tịch nước nói.

Chủ tịch nước đề nghị cần phát huy hơn nữa vai trò và trách nhiệm của báo chí, đặc biệt coi trọng tính khách quan, chân thực, tính chuyên nghiệp. Đề cao trách nhiệm xã hội, nghĩa vụ công dân và đạo đức nghề nghiệp của đội ngũ những người làm báo trong việc phát hiện, đấu tranh PCTN, lãng phí, sự suy thoái về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống.

Đồng thời, chủ động phối hợp đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, làm thất bại âm mưu, hoạt động của các thế lực thù địch, phản động lợi dụng chống tham nhũng, lãng phí để chống phá Đảng, Nhà nước.

Ngoài ra, tăng cường phối hợp giữa MTTQ Việt Nam, Hội Nhà báo Việt Nam, các cơ quan thông tấn, báo chí và các cơ quan chức năng trong việc xử lý những vụ việc tham nhũng, lãng phí do báo chí phát hiện và bảo vệ những người làm báo, bảo vệ người tố cáo tham nhũng, lãng phí.

BBC VNN