Đây là dự án công thoát nước chống ngập ở phú yên. Cống thoát nước có 102 ở Phú Yên