Vụ việc ông Ngô Văn Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá vừa bị Ban Bí thư Trung ương Đảng quyết định kỷ luật cách tất cả mọi chức vụ trong Đảng, là một vụ việc rất điển hình.

XEM BÀI: Bổ nhiệm hot girl xứ Thanh ” kẻ ăn ốc, người đổ vỏ”

Tại hội nghị, đoàn công tác của Trung ương đã công bố Thông báo số 356-TB/UBKTTW, ngày 2/12/2017 của UBKT Trung ương Đảng về việc thông báo kết luận kiểm tra việc thi hành kỷ luật đảng của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBKT Tỉnh ủy Thanh Hóa nhiệm kỳ 2015 -2020; Quyết định số 651-QĐ/TW ngày 26/12/2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc thi hành kỷ luật đồng chí Ngô Văn Tuấn, Tỉnh ủy viên, Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Thanh Hóa bằng hình thức cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng; Quyết định số 683-QĐ/UBKTTW, ngày 27/12/2017 củaUBKT Trung ương Đảng về việc thi hành kỷ luật đồng chí Đào Vũ Việt, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảngủy, Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Thanh Hóa bằng hình thức cảnh cáo.

Nghiêm túc tiếp thu thông báo kết luận và các quyết định về thi hành kỷ luật đảng của Ban Bí thư Trung ương Đảng và UBKT Trung ương Đảng, sau hội nghị, căn cứ Khoản 6, Điều 2,Quyết định số 102-QĐ/TW ngày 15-11- 2017 của Bộ Chính trị (khóa XII) về việc xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm quy định: “… trong thời hạn 30 ngày làm việc, kể từ ngày công bố quyết định kỷ luật về Đảng, phải xem xét, xử lý kỷ luật về hành chính…”, Ban Thường vụ Tỉnh ủy sẽ tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo Đảng Đoàn HĐND tỉnh, Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh, các cơ quan có liên quantổ chức thực hiện các bước tiếp theo đúng quy định của Đảng, pháp luật Nhà nước.

Vụ bổ nhiệm thần tốc ‘hot girl xứ Thanh’: Đâu phải ‘kẻ ăn ốc, người đổ vỏ’ Không, nói như người dân, họ đều “ăn ốc”, tất, phải chấp nhận “đổ vỏ”.

BBC VNN