Hôm em có việc đi qua cầu Thăng Long. Em đi ô tô nên đi ở trên cầu. Thấy làn đường ngoài cùng, có rất nhiều công nhân cào đất bám ở mặt đường. Sau đó gạt xuống. Lúc đó em chỉ nghĩ chắc họ dọn đường để đón Tết. Không nghĩ hậu quả lại khiến cho những người đi xe máy ở phía dưới lĩnh đủ như vậy.