Đây là thủ đoạn của các đối tượng bắt cóc trẻ em. Màn dành cảnh được thực hiện lại với các diễn viên. Các ông bố bà mẹ hãy chia sẻ để lan tỏa tới cộng đồng và ngăn chặn.

Nguồn: https://www.facebook.com/blogtruongvn/