Trích: TRÌNH ĐỘ TIẾN SĨ GIẢNG VIÊN ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI ĐÂY SAO? Tôi mong các bạn ở các tôn giáo xem xong cấm chửi bậy, vì đây là môn Triết học đó nhé.

Hãy đăng ký kênh để theo dõi những video khám phá mới: https://goo.gl/qhTZkd

“cái đám tôn giáo mà chống lại chính quyền nhà nước chúng ta hiện nay đó chính là Tin lành bởi vì đây là Thiên Chúa Giáo của giai cấp tư sản.” hết trích.

Các bạn bên các tôn giáo xem kỹ nhé!

Còn các bạn là con dân Chúa thì xem từ phút thứ 05.