BBC Viet Nam Net- Sáng nay (25/9), HĐND TP Hà Nội họp kỳ thứ 16 đã bầu ông Chu Ngọc Anh, Phó Bí thư Thành uỷ giữ chức Chủ tịch UBND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2016-2021 thay ông Nguyễn Đức Chung vừa bị bãi nhiệm.

Trong phát biểu mở đầu, Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Bích Ngọc nhấn mạnh, Chủ tịch UBND TP là chức danh hết sức quan trọng.

Ông Chu Ngọc Anh làm Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội

Ông Chu Ngọc Anh trong phiên họp HĐND sáng nay.

Kết quả, đa số đại biểu tán thành với việc bầu ông Chu Ngọc Anh làm Chủ tịch UBND TP Hà Nội.Tại kỳ họp, không có đại biểu nào đề cử và ứng cử chức danh Chủ tịch UBND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2016-2021. HĐND TP thống nhất bầu ông Chu Ngọc Anh giữ chức Chủ tịch UBND TP bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Ông Chu Ngọc Anh làm Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội

Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Bích Ngọc phát biểu.

Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Bích Ngọc cho biết ông Chu Ngọc Anh là cán bộ được đào tạo bài bản, đã trải qua một số cương vị công tác của Trung ương và địa phương.

Dù ở nhiệm vụ nào, ông đều phấn đấu nỗ lực vượt qua khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Trong quá trình công tác, ông Chu Ngọc Anh luôn thể hiện bản lĩnh, ý chí, nghị lực, không chùn bước trước thử thách, sẵn sàng nhận nhiệm vụ mà Đảng đã phân công.

Tại kỳ họp này, ông đã được HĐND TP bầu giữ chức danh Chủ tịch UBND TP với số phiếu rất cao gần như tuyệt đối (95/96 đại biểu có mặt). Điều đó đã thể hiện niềm tin của HĐND TP đối với ông Chu Ngọc Anh.

Bà Ngọc tin tưởng rằng tân Chủ tịch UBND TP sẽ tiếp tục phát huy những kinh nghiệm, thành tựu đã đạt được để xây dựng tập thể lãnh đạo UBND TP đoàn kết, thống nhất, năng động, sáng tạo, quyết liệt, sâu sát trong chỉ đạo điều hành và phối hợp chặt chẽ với HĐND, Ủy ban MTTQ và các cơ quan trong hệ thống chính trị của TP để tổ chức thực hiện tốt các chỉ tiêu, các nhiệm vụ chính trị của TP.

Chủ tịch HĐND TP cũng nhấn mạnh, Hà Nội là Thủ đô, là trái tim của cả nước. Với vị trí, trọng trách hết sức quan trọng trong bất kỳ thời kỳ lịch sử nào, Hà Nội luôn nỗ lực phấn đấu xây dựng Thủ đô xứng đáng với niềm tin yêu của cả nước. Trong mỗi bước đường đi của TP Hà Nội, Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội và nhân dân cả nước luôn dành sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tạo điều kiện hỗ trợ động viên để Hà Nội hoàn thành nhiệm vụ.

Hà Nội hiện có Chủ tịch UBND TP Chu Ngọc Anh; các Phó Chủ tịch UBND TP gồm các ông: Nguyễn Văn Sửu, Lê Hồng Sơn, Nguyễn Quốc Hùng, Nguyễn Doãn Toản, Ngô Văn Qúy, Nguyễn Thế Hùng.

Trước đó, Bộ Chính trị có quyết định điều động, phân công, chỉ định ông Chu Ngọc Anh – Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội nhiệm kỳ 2015- 2020.

Ông Chu Ngọc Anh làm Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội

Phiên họp HĐND sáng nay

Quyết định cũng nêu, ông Chu Ngọc Anh thôi giữ chức Bí thư Ban Cán sự Đảng Bộ Khoa học và Công nghệ.

Ông Chu Ngọc Anh làm Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội