Dự hội nghị có ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư TƯ Đảng, Trưởng Ban Tổ chức TƯ Phạm Minh Chính.

Ông Nguyễn Thanh Bình, Phó trưởng ban thường trực Ban Tổ chức TƯ đã công bố quyết định của Bộ Chính trị phân công ông Sơn Minh Thắng, ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng ban thường trực Ban chỉ đạo Tây Nam bộ tham gia Ban chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan TƯ nhiệm kỳ 2015-2020.

Trước đó, Bộ Chính trị điều động và phân công ông Nguyễn Quang Dương, ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan TƯ nhiệm kỳ 2015-2020 thôi tham gia Ban chấp hành, Ban Thường vụ và thôi giữ chức Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan TƯ nhiệm kỳ 2015-2020, để tham gia Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu, nhiệm kỳ 2015-2020.

Ông Phạm Minh Chính trao quyết định của Bộ Chính trị phân công ông Sơn Minh Thắng làm Bí thư Đảng ủy khối các cơ quan TƯ

Trao các quyết định và phát biểu tại hội nghị, ông Phạm Minh Chính khẳng định, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã xem xét kỹ lưỡng, khách quan, toàn diện, cân nhắc nhiều mặt và thống nhất cao việc phân công ông Nguyễn Quang Dương và Sơn Minh Thắng đảm nhận nhiệm vụ mới.

Đây là những cán bộ được đào tạo cơ bản, trưởng thành từ cơ sở, ở cương vị công tác nào các đồng chí cũng nỗ lực hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Ông Phạm Minh Chính tin tưởng với sự giúp đỡ tận tâm của đồng chí, đồng nghiệp, tiếp tục kế thừa những thành quả, kinh nghiệm của các lớp đàn anh đi trước, với năng lực, trí tuệ và bản lĩnh chính trị vững vàng, trên cương vị công tác mới, ông Nguyễn Quang Dương và Sơn Minh Thắng sẽ nỗ lực hết mình, vượt qua khó khăn, thử thách, hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.

Bày tỏ vinh dự được Bộ Chính trị phân công nhiệm vụ mới, ông Nguyễn Quang Dương và Sơn Minh Thắng khẳng định sẽ nỗ lực hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

BBC VNN