Hiện tình trạng vé xem chung kết AFF Cup 2018 đang khan hiếm nhưng Ban dân nguyên Quốc hội có công văn yêu cầu mua 200 vé trong khi Ban dân nguyện chỉ có 5 người trong bộ máy.

Ông Đỗ Văn Đương – người ký công văn – cùng là người từng phát biểu câu “Ăn hết thì lấy đâu ra đầu tư phát triển?” Cá nhân tôi thấy việc làm hôm nay thì nó trái ngược lại với lời phát biểu của Ông Đỗ Văn Đương

Công văn yêu cầu mau vé của Ban Dân Nguyện

Ban Dân nguyện là cơ quan chuyên môn trực thuộc Ủy ban thường vụ Quốc hội, có trách nhiệm giúp Uỷ ban thường vụ Quốc hội về công tác Dân nguyện.

Danh sách thành viên ban dân nguyện Khóa 14

Trưởng ban:

  1. Nguyễn Thanh Hải, Uỷ viên Uỷ ban Thường vụ Quốc hội khóa 14

Phó Trưởng ban:

  1. Bùi Nguyên Súy
  2. Đỗ Văn Đương
  3. Nguyễn Kim Hồng
  4. Lưu Bình Nhưỡng

(Trích Nghị quyết số 695/2008/NQ-UBTVQH12 của Ủy ban thường vụ Quốc hội khoá XII ngày 15 tháng 10 năm 2008 về việc sửa đổi, bổ sung nghị quyết số 370/2003/NQ-UBTVQH11 về việc thành lập Ban Dân nguyện)

Kevin Nguyen