Tin mới: Liên quan đến việc Chủ tịch nước Trần Đại Quang từ trần thì ai sẻ là người thay thế chủ tịch nước? Ai sẻ là người kế nhiệm trong thời gian này?

Ngày hôm nay 21/09/2018 chủ tịch nước từ trần đã có rất nhiều người dân cũng như đọc giả hỏi vậy ai sẻ là người thay thế Chủ tịch nước Trần Đại Quang?

Ai là người nắm quyền thay thế Chủ tịch nước Trần Đại Quang khi từ trần?

Để giải đáp thắc mắc đó báo tin mới xin trích “Quy định về người giữ quyền Chủ tịch nước được quy định trong Hiến pháp Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam 2013” như sau:

Trả lời từ luật sư:

Theo đó, Chủ tịch nước là người đứng đầu Nhà nước, thay mặt nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam về đối nội và đối ngoại.

Chủ tịch nước do Quốc hội bầu trong số đại biểu Quốc hội và chịu trách nhiệm, báo cáo công tác trước Quốc hội.

Nhiệm kỳ của Chủ tịch nước theo nhiệm kỳ của Quốc hội. Khi Quốc hội hết nhiệm kỳ, Chủ tịch nước tiếp tục làm nhiệm vụ cho đến khi Quốc hội khoá mới bầu ra Chủ tịch nước.

Một trong những quyền của Chủ tịch nước là tham dự phiên họp của Uỷ ban thường vụ Quốc hội, phiên họp của Chính phủ. Chủ tịch nước có quyền yêu cầu Chính phủ họp bàn về vấn đề mà Chủ tịch nước xét thấy cần thiết để thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch nước.

Luật sư cho biết: “Theo Điều 93 của Hiến pháp, khi Chủ tịch nước không làm việc được trong thời gian dài thì Phó Chủ tịch nước giữ quyền Chủ tịch nước. Trong trường hợp khuyết Chủ tịch nước thì Phó Chủ tịch nước giữ quyền Chủ tịch nước cho đến khi Quốc hội bầu ra Chủ tịch nước mới”.

Phó Chủ tịch nước hiện nay là bà Đặng Thị Ngọc Thịnh.

Phó Chủ tịch nước bà Đặng Thị Ngọc Thịnh.

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh hội kiến Thủ tướng Ba Lan.

Theo: Tư vấn luật