BBC Viet Nam Net – Ông Huỳnh Khánh Toàn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh Quảng Nam cùng 2 ủy viên BTV tỉnh ủy có đơn xin nghỉ hưu trước tuổi.

Ngày 15.7, ông Huỳnh Khánh Toàn, Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh Quảng Nam, xác nhận với PV BBC Viet Nam Net về việc đã nộp đơn xin nghỉ hưu trước tuổi và được BTV Tỉnh ủy đồng ý cho nghỉ kể từ ngày 1.8 (trước ngày khai mạc Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ 22 nhiệm kỳ 2020 – 2025), tức nghỉ hưu trước 21 tháng.

Ông Toàn sinh năm 1962, quê H.Núi Thành, được bầu giữ chức Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh Quảng Nam từ năm 2015

Ông Nguyễn Chín, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Quảng Nam, cho biết ngoài ông Toàn, đợt này tại Quảng Nam có thêm 3 ủy viên BTV Tỉnh ủy khác có đơn xin nghỉ hưu trước tuổi, gồm các ông: Võ Hồng (Phó chủ tịch thường trực HĐND tỉnh), Nguyễn Ngọc Truyền (Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy), Bh’riu Liếc (Bí thư Huyện ủy Tây Giang). Trong số đó, các ông Huỳnh Khánh Toàn, Võ Hồng, Nguyễn Ngọc Truyền không đủ tuổi tái cử; riêng ông Liếc xin nghỉ trước 5 năm vì lý do sức khỏe (Thanh Niên đã thông tin).